Vyberte stránku

Pravidla

  1. Každý pohyb si jednoduše změř jakoukoliv aplikací nebo hodinkami a pokaždé nahraj výsledek a doplň příslušným screenem (obrazovkou) aktivity. Nedoporučujeme používat fitness náramky či krokoměry z důvodu nepřesnosti měření.
  2. Nahrát můžeš libovolný počet aktivit (aktivita musí být vykonána v řádném termínu, kdy se běh běží, viz. propozice závodu)
  3. Aktivita musí obsahovat: Uběhnutou/ušlou/na kole najetou vzdálenost a ideálně datum aktivity (ale víme, že některé aplikace to nedokážou. Věříme zde v fair play).
  4. Povolené jsou všechny mobilní aplikace a sportovní hodinky. Nedoporučujeme fitness náramky, denní nachozené kilometry, které měří dle průměrné délky a počtu kroku – toto měření je nepřesné.
  5. Všechny kilometry v kategorii běh musí být uběhnuté.
  6. Všechny kilometry v kategorii chodec musí být nachozené. Hlavní je se hýbat!
  7. Junioři startují se souhlasem zákonného zástupce a je nutný doprovod dospělého. Hranici minimálního věku necháme na zvážení a zodpovědnosti rodičů, maximální věk je 15 let
  8. Potvrzením registrace souhlasíte s pravidly závodu.
  9. Každý závodník musí zhodnotit svůj zdravotní stav a selským rozumem rozhodnout, zdali je schopný se účastnit virtuálního závodu.
  10. Při registraci souhlasíte s podmínkami GDPR Dolní Kounice.
  11. Závodíme fair play. Hlavní účel tohoto závodu není být za každou cenu první, ale užít si den běh/chůze a odprostit se od všech negativních věcí a pomoci dobré věci. Proto na fair play také spoléháme u našich závodníků, protože bez toho by nám výhra přeci ani nemohla přinést radost.
   • Tato „virtuální výzva“ není organizovanou činností
   • Každý člověk startuje na vlastní nebezpečí, míst svého startu volí dle svého uvážení a startuje v čas jaký chce
   • Apelujeme na každého, aby vyhodnotil svůj zdravotní stav selským rozumem A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ se nepohyboval venku, pokud mu není dobře!
   • Účast v závodě je podmíněna plněním všech aktuálních opatření stanovených vládou
   • Prosíme, pro pobyt v přírodě si berte TELEFON a NEPŘECEŇUJTE SVÉ SÍLY!
   • Tato „výzva“ je koncipována jako PŘÁTELSKÝ, POHODOVÝ POBYT V PŘÍRODĚ